Om tjenestene fra Hansson Illustrasjon

 

Illustrasjonene leveres som høyoppløselige filer på e-post eller FTP. De kan også lastes ned fra ditt eget sikre kundeområde her på illustrasjon.net. Se eksempel på filkvaliteten.


Før vi setter i gang

Oppdragsgiver må oppgi hva illustrasjonen skal inneholde og cirka format. Gi også beskjed om du ønsker en spesiell stil eller teknikk. Send gjerne over referansemateriale som foto, tegninger, tekst eller layoutskisser med det samme.


Hva koster det?

For å kunne gi et pristilbud må jeg vite hvilke rettigheter du ønsker og i hvilket omfang illustrasjonen skal publiseres (opplagsstørrelse, tidsperspektiv, geografisk utstrekning, eksklusivitet).

Vanligvis lisensieres retten til å bruke illustrasjonen til det avtalte prosjektet. Skal illustrasjonen brukes igjen ved en senere anledning, inngår vi en ny avtale. Ved spesielle behov kan kunden overta alle rettigheter.

Standardvilkår for kjøp og bruk av illustrasjoner fra Hansson.

De aller fleste illustrasjonene du ser på nettsidene kan kjøpes til gunstig gjenbrukspris!
Jeg tror på gode ideer og ønsker å støtte bra tiltak samt humanitære eller andre ideelle formål. Be om et spesialtilbud hvis du mener oppdraget ditt kommer inn under disse kategoriene.


Prosessen

1. Forespørsel
2. Pristilbud
3. Bestilling/Aksept av vilkår og pris
4. Levering av grovskisse(r) til godkjenning*
5. Levering av endelig(e) skisse(r) til godkjenning
6. Levering av ferdig illustrasjon innen avtalt dato

 

*) Denne etappen kuttes gjerne ved enkeltoppdrag og hastejobber.


Teknikker

Jeg behersker de fleste tradisjonelle teknikker i tillegg til det helt digitale.
Her er de mest brukte:

- Tusj + akvarell/gouache-maleri
- Tusjkonturer og digital fargelegging
- Digital vektor-illustrasjon (Illustrator)
- Digital Photoshop-illustrasjon

Jeg lager også fotoillustrasjoner, collage, nyhetsgrafikk, kart, illustrasjoner til bruksanvisninger, m.m.

Bruksområder

Illustrasjoner fra Hansson kan brukes til det meste, for eksempel til

- Bøker
- Nettsteder
- Emballasje
- T-skjorter
- Produkter
- Stands, banner, skilt
- Brosjyrer
- Reklame, annonser
- Logo, firmamaskot
- Tidsskrifter
- Magasin- og bokomslag
- Postkort, løpesedler

etc.


 

Copyright © Atle Hansson 2007-2008. Alle rettigheter forbeholdt